การเขียนบทความ อยากให้คำนึงถึงผู้อ่านเป็นหลัก ว่าเขาจะได้อะไรกลับไปจากการเข้ามาอ่านบทความของเรา นำเสนอข้อมูลที่มีความครอบคลุม เพื่อให้บทความของเราเป็นที่ชื่นชอบของผู้อ่านมากที่สุด

⛔️ เนื้อหาที่เราไม่รับพิจารณา

✏️ เนื้อหาเป็นตามหมวดหมู่ที่มีให้

  • ควรเลือกหมวดหมู่ให้ถูกต้อง - เพื่อให้ผู้อ่านพบเจอบทความของเราได้ตามต้องการ

📋 เรื่องที่มีคุณภาพ มีความน่าสนใจ

  • หัวข้อ - เรื่องที่มีความโดดเดน ให้ประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น ความสนุก ความรู้ รีวิวประสบการณ์ คำแนะนำ รายงานข่าว ข้อคิด และอีกมากมาย

🖼 รูปภาพหน้าปก

เปรียบเหมือนกับปกหนังสือ การที่ทำรูปภาพหน้าปกให้สวยงาม จะมีผลช่วยดึงดูดผู้อ่านเข้าม

  • ใส่ "คำสำคัญ" บนรูปหน้าปก ไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อเรื่องทั้งหมด ใส่เพียงแค่ Keyword ให้ผู้อ่านเห็นได้ชัดเจน
  • จัดองค์ประกอบ สีสันสันให้ความงาม การเลือกใช้สีพื้นหลัง แล้วข้อความ ให้ตัดกันเพื่อให้คนอ่านสามารถเห็นข้อความได้ ง่ายๆ
  • แนะนำเครื่องมือในการทำรูปหน้าปก www.canva.com

🏞 รูปภาพประกอบ 

ชนิดรูปภาพ

  • รูปภาพถ่ายเอง เราแนะนำที่สุด เพราะมีความปลอดภัยเรื่อลิขสิทธิ์ และมีความโดดเด่น
  • รูปภาพจากเว็บฟรี จำเป็นต้องแนบลิงค์แหล่งที่มาของเว็บไซต์นั้นๆ เสมอ
  • เว็บไซต์อื่นๆ ควรขออนุญาติเจ้าของ เพจ หรือ เว็บไซต์ และแนบหลักฐานในการได้รับอนุญาติใช้รูปภาพมายืนยันกับ บรรณาธิการ

คุณสมบัติรูปภาพประกอบ

  • มีความสอดคล้อง กับรายละเอียด และเนื้อหาสำคัญ ที่บทความเอ่ยถึง
  • มีความคมชัด สวยงาม ภาพไม่เบลอ สามารถสื่อข้อมูลได้ดี


Did this answer your question?