-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ผู้ที่อัพโหลดคอนเทนต์บน Youtube ปัจจุบันมีจำนวนมากถึง 72 ชั่วโมง”

คำถาม ? เราจะทำอย่างไรให้คอนเทนต์เราเป็นที่รู้จักและเป็นคอนเทนต์ที่ดี ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

💥 ปัจจุบันมีนักเขียน 4 แบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้

1. Hobby Writer : นักเขียนที่ทำเล่นๆเป็นงานอดิเรกแต่ไม่ได้ความสนใจและคอนเทนต์ธรรมดา

2. Artist Writer : เขียนคอนเทนต์ที่ดีแต่ยังไม่ได้น่าสนใจ

3. Copy Writer : Ads. Man นักโฆษณาที่จะสร้างให้คนสนใจ

4. Creative Writer : นักเขียนที่สร้างคอนเทนต์ที่ดีและน่าสนใจ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

💌 สิ่งที่จะทำให้นักเขียนสร้างผลงาน Content ดีได้นั้นต้องมี...

1. Context :

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทันสถานการณ์ โดยต้องมี 3 ข้อหลักที่เป็นปัจจัยสังเกตุและรู้จัก คือ

1.1 Gatekeeper : ทุก ๆ คนเป็นผู้ส่งสารต่าง ๆ พวกเขาจะเป็นกลุ่มที่แชร์คอนเทนต์ของเรา

1.2 Mobile First : ปัจจุบัน Smart Phone เป็นสิ่งที่ติดตัวผู้คนจำนวนมาก โดยต้องรู้จักหลักและเป้าหมายการทำคอนเทนต์ของเราว่าจะทำอย่างไร มี 2 ประเภท คือ

- Longform Content : ภาพยนตร์ ซีรี่ส์ ควรทำให้คนอ่านสอดคล้องและคิดตามต่อได้

- Shortform Content : ทำให้คนสนใจทันที เช่น Trailers ควรทำให้คนเข้าใจและสนใจทันที

1.3 Factor not Trigger : เขียนดียังไงแต่ไม่ได้กระแส แต่จะทำยังไงให้สร้างกระแสขึ้นได้

2. Platform แบ่งเป็น 2 ประเภท

2.1 Algorithm : Google / Youtube : เขียนคอนเทนต์ในเว็บไซต์ ต้องรู้ว่าลักษณะการสร้างกระแสของ Google / Youtube เป็นอย่างไร

2.2 Human : Facebook / Twitter : เกิดจากคนแชร์ และต้องรู้ว่าเขียนบทความยังไงให้คนแชร์และสร้าง Engagement ได้ และเราทำคอนเทนต์ Target จะให้ไปทางไหน

3. Content

ทำคอนเทนต์ยังไงให้ตอบโจทย์

Content Framework : เครื่องมือที่จะกำหนดและโฟกัสการทำงานของนักเขียน ทำให้ทีมไปในทางเดียวกันและช่วยในการพัฒนาร่วมกันให้เกิดประโยชน์กับคอนเทนต์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

💦 การเขียน Content แบบใหม่และควรมี คือ

1. Get Attention :

การทำให้คนสนใจ ปัจจัยการเขียนที่จะทำให้คนสนใจมี 3 ข้อ ดังนี้

1.1 Filp the Script : การพูดในสิ่งที่ทุกคนเชื่อแต่ไม่ใช่ความจริง แต่สร้างยังไงให้เกิดความน่าสนใจ เช่น กินบุฟเฟ่ต์แล้วทำไมถึงผอม เป็นต้น

1.2 Trigger Memory : การสร้างสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรา โดยสร้างกระแส เช่น หาสิ่งที่คนจะรู้สึกกับสิ่งนั้นคืออะไร

1.3 Riding the wave : เล่นกับกระแส หาสิ่งที่ Relate กับเราคือใคร กระแสคืออะไร และความคิดสร้างสรรค์

2. Emotion :

ความเชื่อใจ น่าเชื่อถือ ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน ผู้เขียนต้องกล้าแสดงความคิดเห็น

3. Action :

ทำยังไงให้คนแชร์ข้อมูลของเรา สิ่งที่จะทำให้เขาแชร์นั้น ต้องมี 5 สิ่ง ดังนี้

Happiness : คอนเทนต์ที่ทำให้เขายิ้ม ให้รู้สึกดีขึ้น

Wow : ทำอะไรที่คนไม่ได้ทำ ให้คนแชร์ความรู้สึกว่าแปลกดี ไม่เคยเห็นมาก่อน

Empathy : เอาใจเขามาใส่ใจเรา เช่น ประกันชีวิต

Curiosirt : ความสงสัย สร้างคำบรรยายให้เราอยากรู้ว่าคืออะไร

Surprise : ทำให้เขาแปลกใจ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Did this answer your question?