---------------------------------------------------------------------------------------

✅ Search Engine Marketing - SEO : Search Engine Optimization

1. Organic Search : ผลการค้นหาแบบธรรมชาติ ไม่ต้องไปซื้อ ไม่ต้องไปซื้อโฆษณาจาก Google Ads.

อาศัยการปรับแต่งเว็บไซต์ทั้งตัวเว็บไซต์และปัจจัยอื่น ๆ การตั้งชื่อหัวเรื่อง โดยใช้ระยะเวลาในการขึ้นอันดับส่วนใหญ่

2. Paid Search : จ่ายเงินให้ Search Engine รวมทั้งมีการจ่ายแบบคลิ๊กต่อคลิ๊ก หรือแบบเห็นทุก ๆ 1,000 ครั้ง การจ่ายให้ Google Paid Search (Google Ads.) จะเป็นการใช้เงินซื้อ Keyword เพื่อให้เว็บเพจของเราปรากฎในตำแหน่งที่ Google จัดเตรียมไว้ให้ ผลของการซื้อนี้ จะทำให้ขึ้นอันดับรวดเร็ว หากต้องการความรวดเร็วและเป็นแบรนด์เป็นเว็บใหม่ควรซื้อแบบ Paid Search

---------------------------------------------------------------------------------------

“Focus on the user and all else will follow”

การทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ติดตาม

ก็จะทำให้เกิดอันดับบน Google ได้

---------------------------------------------------------------------------------------

💚 5 ขั้นตอนการทำ SEO 💚

1. หา Keyword / Topics ที่กลุ่มเป้าหมายสนใจและคู่แข่งใช้

1.1 ให้นึก Keyword และคำถามที่กลุ่มเป้าหมายอยากรู้และสนใจ

1.2 ใช้เครื่องมือ Research : Google Keyword Planner / Google Trends / Google Suggest

*** ข้อแนะนำมือใหม่

ฝึกการใช้ Longtail Keyword เช่น Main Keywork กะเพราไก่ เพิ่ม Longtail Keyword เพิ่มความน่าสนใจไป เช่น กะเพราไก่ สูตรอร่อย เป็นต้น

ใช้ Google Keyword Planner ประกอบถึงคำค้นหาที่ผู้คนสนใจ ใช้ Google Trends เพื่อดูกราฟตัวเลขการค้นหาคำนั้นๆ และเช็คจากเว็บต่างๆ ใช้ชื่ออะไร แล้วมาเช็คบน Google Suggest ว่าควรปรับแก้อย่างไรบ้าง

2. ทำ Keyword Mapping จับคู่ Keyword กับหน้าเว็บเพจ

3. สร้าง Value Content

3.1 ชื่อหัวข้อ Title ต้องมี Keyword คำนั้นอยู่ แนะนำว่าสร้างความน่าสนใจชื่อบทความ เช่น ใส่ตัวเลข 7 สิ่ง... เป็นต้น

3.2 มี Tag เป็นหัวเรื่องที่ทำให้ Google เห็นว่าเราพูดเรื่องอะไร สามารถดึงบทความเราไปขึ้นบน Google Search ได้

3.3 มีหัวข้อย่อยภายในบทความ เช่น หัวข้อหลักคือ “ชื่อเรื่อง” ส่วนในบทความ มีรายละเอียดหัวข้อย่อยเพิ่มเติม เช่น หัวข้อหลัก เมนูกะเพราไก่ ทำง่าย ๆ หัวข้อย่อย เช่น วัตถุดิบ วิธีการทำ เป็นต้น

4. Off-Page Opimization - การทำให้คนพูดถึงเยอะ ๆ แชร์เยอะ ๆ เข้าถึงและสนใจคอนเทนต์ของเราเยอะ ๆ

4.1 เลิกใช้ Link Building ต่าง ๆ

4.2 ทำ Content เกิดการแชร์ แบบผู้คนสนใจกดเข้ามาอ่านและกดแชร์ไปยังโปรไฟล์ส่วนตัว

4.3 การนำไปแชร์หรือกระจาย Content ไปยัง Social Media สร้างการพูดถึงได้มากที่สุด

4.4 ทำ Content แบบยืนยาว เช่น ความรู้ที่ใช้ รวมที่เที่ยวจังหวัดนั้น ๆ เป็นต้น

5. วัดผล : วัดผลต่อเนื่อง 3 เดือน

ปรับคอนเทนต์ในเพจเฟซบุ๊คให้รองรับ Search Engine การจับข้อมูลจาก Google

5.1 Google จะมองเฟซบุ๊ค เป็น 1 เว็บไซต์ เท่านั้น แนะนำทำคอนเทนต์หลาย ๆ ช่องทาง Social Media

5.2 ใช้ Keyword ในการทำ Content เสมอ ๆ

5.3 เอา Link บทความมาใส่ไว้เป็น Post

5.4 ในข้อมูล About Page / Profile ใส่ เช่นเดียวกับ Meta Description

5.5 เขียนโพสต์ยาว ๆ บ้าง เพิ่มความน่าสนใจและใส่รายละเอียดสำคัญเข้าไปให้มากที่สุด

---------------------------------------------------------------------------------------

Did this answer your question?