---------------------------------------------------------------------------------------

“การเขียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์ของตัวเอง จะทำให้สามารถเล่าเรื่องได้ไม่ยาก”

---------------------------------------------------------------------------------------

โดยสรุปของการเขียนนั้น ควรวางแผนจะเล่าเรื่องแบบไหน โทนการเล่าเป็นยังไง จะเริ่มเล่าเรื่องยังไง ให้มองเหมือนเป็นหนังเป็นหลัก แล้วเล่าเป็นตอน ๆ หรืออาจจะวางโครงร่างแบบลำดับข้อ ๆ ให้เราเข้าใจลำดับที่เราจะเล่า แล้วค่อยนำมากรองรวมเป็นเนื้อหาภายในคอนเทนต์อีกที

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

แนะแนวการเขียนคอนเทนต์ให้เน้นไปแบบเล่าเรื่อง :

การเขียนเล่าเรื่องจะทำให้รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติ อย่างเช่นเดียวกับการตั้งสเตตัสใน Social Media ที่เราใส่อารมณ์การเล่าเรื่องให้กับผู้อ่านได้เข้าใจเข้าถึง อาจจะนำจากการตั้งสเตตัสบน SM ของเรา มาทดลองเล่าเรื่องในรูปแบบของคอนเทนต์ดู รวมทั้งการเล่าเรื่องแต่ละคอนเทนต์ อาจจะใส่เนื้อหาที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนไม่ซ้ำกับใคร ให้คอนเทนต์ดูน่าสนใจเพิ่มขึ้น เช่น การเล่าเรื่องรีวิวร้านอาหาร อาจจะแยกเส้นทางไปแบบ วัตถุดิบของร้านที่นำมา, เส้นทางของเชฟหรือพ่อครัวแม่ครัว เป็นต้น

การเล่าเรื่องที่ไม่ควรนำมาเล่า :

คอมเม้นเชิงลบจะไม่เขียนไม่ใส่ลงไปในคอนเทนต์ แต่อธิบายเลี่ยงๆออกไป เลือกมองมุมที่ดีๆของร้าน เพราะการเล่าเรื่องเชิงบวก จะทำให้ผู้คนสนใจตามรอยของนักเขียน และสร้าง Mindset ที่ดีต่อผู้อ่านคอนเทนต์ของเรา

เสนอแนะเพิ่มเติมกรณีรีวิวอาหาร ร้านอาหาร :

การประชาสัมพันธ์ร้าน ควรจะใส่ข้อมูลสถานที่เบอร์ติดต่อพิกัด แต่ตามความเป็นจริงจะไม่ใส่ก็ได้ เพราะคนส่วนใหญ่จะอ่านแบบผ่าน ๆ ไม่ค่อยได้เน้นประเด็นลงลึกถึงเนื้อหา และผู้อ่านมักจะหาข้อมูลต่อไปเอง แต่การใส่ที่อยู่ ช่องทางติดต่อ เพื่อเป็นการโปรโมทร้านให้เจ้าของร้านอีกด้วย

และ การใช้ภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญถึงการเล่าเรื่องประกอบในคอนเทนต์ แต่ก็ดูเนื้อหาหลักที่จะเล่าด้วยว่า ควรจะใส่ภาพประกอบมากน้อยแค่ไหน เช่น รีวิวอาหาร ร้านอาหาร คนส่วนใหญ่ต้องการเห็นภาพของอาหาร บรรยากาศร้าน การตกแต่งร้าน การตกแต่งอาหาร เป็นต้น

---------------------------------------------------------------------------------------

Did this answer your question?